Breaking News
 | 2010 | styczeń

 • Man Wearing Watch With Hand on Pocket
  Inne tematy

  POJĘCIE PIENIĄDZA

  Kategoria ta obejmuje więc takie rzeczy, jak wyroby kulturalne, produkty przemysłu, rolnictwa, pranie bielizny, taniec itp. Pojęcie towaru odnosi Marks do takich produktów, które są przedmiotem wymiany. A zatem np. surdut jest towarem wtedy, gdy jego wytwórca wymienia go na płótno. Ten sam surdut wykorzystywany przez wytwórcę łub podarowany w prezencie jest jedynie produktem. Pojęcie…

  Read More
 • Person Using Laptop
  Inne tematy

  ISTNIEJĄCE RÓŻNICE

  Jeśli rolnik sprzedaje posiadane płody po to, by zakupić pewną ilość żywności, ubrania, butów itp., to środki, które otrzymuje za własne płody i którymi płaci za żywność, ubranie itp. pełnią funkcję pieniądza. Jeśli natomiast właściciel pieniędzy kupuje towary po to, by po ich przetworzeniu odsprzedać je i w ten sposób zgromadzić większą ilość pieniędzy, to…

  Read More
 • Group of People Talking to Each Other in Front of Brown Wooden Table
  Inne tematy

  DO RĄK WŁAŚCICIELA

  Wreszcie, gdy trafi do rąk właściciela, który kupi za nie towary jedynie po to, by po ponownym sprzedaniu otrzymać większy kawałek kruszcu, przemieni się ono w kapitał. O tym, do której z wymienio­nych kategorii zostanie zaliczony określony przedmiot, rozstrzygają dwa momenty: czy jest on efektem ludzkiej pracy oraz jaką rolę pełni w procesie Wymiany.Gospodarka oparta…

  Read More
 • man in white dress shirt sitting beside woman in black long sleeve shirt
  Inne tematy

  NAJPROSTSZY TYP GOSPODARKI

  Formacje społeczno-ekonomiczne wyróżnia jedynie dominująca pozycja poszczególnych typów gospodarki. Jeśli teza ta byłaby prawdziwa, to do rangi ważnego problemu urastałyby sprawy harmonijnego współistnienia poszczególnych typów gospodarki.By te nieco abstrakcyjne rozważania sprowadzić na realny grunt, przyj­rzyjmy się kilku przykładom.Z najprostszym typem gospodarki, współczesną odmianą gospodarki naturalnej, mamy do czynienia tam, gdzie pojedynczy człowiek lub grupa łudzi…

  Read More

Kategorie

Archiwa

Nie tylko biznes