Breaking News
 | 2011 | styczeń

 • Group of People Sitting on Chair in Front of Wooden Table Inside White Painted Room
  Inne tematy

  SFERA ZACHOWAŃ SPOŁECZNYCH

  W sferze zachowań społecznych: typ I C obejmuje ogół zachowań, jakie jest zdolny „wyprodukować” człowiek; typ II C —zachowania ujęte w normy społeczne; typ III C — zachowania znaczące; typ IV C — zacho­wania zdolne pełnić funkcje estetyczne; typ V C —zachowania „produko­wane” w celach zarobkowych.Przeprowadzona analiza pozwala wyodrębnić kulturę artystyczną spo­śród ogółu zjawisk materialnych,…

  Read More
 • person writing on white notebook
  Inne tematy

  INFORMACJA KULTURY

  Informacją kultury artystycznej są dzieła sztuki, przekazy artystyczne, powieści, filmy, obrazy, rzeźby itp. Są to te zjawiska, które tradycyjnie badają takie dyscypliny, jak historia sztuki, literaturoznawstwo, filmologia, teatrologia, estetyka itp. Energią kultury artystycznej są ludzie. Wyodrębnia się trzy ich kategorie: twórcy, pośrednicy, odbiorcy. Trójjedność tych trzech kategorii najwyraźniej widać w teatrze. By zaistniało dzieło sztuki, jakim…

  Read More

Kategorie

Archiwa

Nie tylko biznes