Breaking News
 | 2012 | styczeń

 • three people sitting in front of table laughing together
  Inne tematy

  NIE CZYSTY PODZIAŁ

  Podział ten nie jest czysty, bowiem fabryka może być „producentem” procesów społecznych bądź wartości duchowych, analogicznie partia polityczna może prowadzić działalność gospodarczą bądź też być nosicie­lem wartości duchowych, wreszcie instytucja artystyczna może być pod­miotem działań politycznych lub producentem dóbr materialnych. Jeżeli nawet dojdziemy do wniosku, że każdy z wyodrębnionych podmiotów „produkuje” w istocie wszystkie trzy…

  Read More
 • Woman Wearing Sunglasses
  Inne tematy

  WIDOCZNA SPECJALIZACJA

  Specjalizację tę widać w sposób bardziej klarowny w dużych społecz­nościach zorganizowanych w państwo. W odniesieniu do takich organizmów można zakładać, że jednostki prowadzące działalność gospodarczą są podsystemem, w którym produkuje się zasoby materialne, a tym samym kształtuje się substancja systemu; jednostki prowadzące działalność poli­tyczną są podsystemem, w którym kształtują się procesy społeczne, a tym samym kształtuje…

  Read More
 • man in blue dress shirt beside man in white dress shirt
  Inne tematy

  POWRÓT DO PRZYKŁADU

  Wróćmy jeszcze raz do przytoczonego na wstępie przykładu. Gdy nauczyciel informuje ojca, że jego syn źle się uczy, to niewiele z tego wynika dopóty, dopóki nie określi przyczyn tego stanu rzeczy. Dopiero mając takie informacje ojciec może zastanawiać się nad tym, co zrobić w tym stanie rzeczy. Jeżeli uczeń jest mało zdolny, to trzeba mu…

  Read More

Kategorie

Archiwa

Nie tylko biznes