Breaking News
 | 2014 | styczeń

 • Photo Of People Doing Handshakes
  Inne tematy

  DESEGREGACJA

  Jednak King doskonale zdawał sobie sprawę, że przejście od desegregacji do integracji nie nastąpi automatycznie i o ile desegregacja może zostać osiągnięta na drodze prawnej o tyle integracja wymaga dokonania — tru­dniejszej do osiągnięcia ze względu na utrzymywanie się uprzedzeń i stereotypów zmiany postaw oraz gotowości zaakceptowania różniących się jednostek i grup. Integraq’a oznacza zatem…

  Read More
 • man using smartphone on chair
  Inne tematy

  MARTWA RÓWNOŚĆ

  Po­zostawia nas raczej z martwą równością podobieństwa niż konstruktywną rów­nością jedności.” Tak więc desegregacja usuwa prawne i społeczne zakazy prze­ciwko wolności i równości, ale jest ze swej istoty negatywna.Integracja tworzy zupełnie odmienny rodzaj społeczeństwa. Pozostaje symbo­lem „społeczności miłości” zgodnej z moralnym prawem wszechświata. Osiągnię­cie desegregacji pozostaje celem sprawiedliwości — twierdził King — zaś integra­cja jest celem…

  Read More
 • Woman Using Laptop Computer
  Inne tematy

  PRZED PROBLEMEM

  King stanął przed problemem, że na Południu niesprawiedliwe wobec Mu­rzynów prawa i stosunki rasowe były moralnie sankcjonowane przez białą spo­łeczność. Stereotypy o niższości Afro-Amerykanów były bardzo silnie zakorze­nione i żadne moralne apele nie wywoływały u większości mieszkańców jakich­kolwiek konfliktów moralnych czy wątpliwości — nie poruszały „serc” ani „sumień”. Codzienne doświadczenia, a przede wszystkim porażka w…

  Read More

Kategorie

Archiwa

Nie tylko biznes