Breaking News
 | 2014 | styczeń

 • Woman Wearing Gray Blazer Writing on Dry-erase Board
  Inne tematy

  FORMY KONTAKTÓW

  Murzyni pozbawieni dostępu do zasobów siły musieli wykorzystać swoją liczebność i organizaq’ę, aby zwrócić uwagę opinii publicznej, bowiem poza swoimi ciałami nie mieli nic innego do zaoferowania. Taki sposób walki wymagał za­stosowania odmiennych środków mobilizacji społecznej i bezpośrednich, partne­rskich relacji ze zwolennikami. Wiece, mityngi, zebrania, na których podejmowa­no decyzje o proteście umacniały więzi „twarzą w…

  Read More
 • a person sitting at a table with a laptop
  Inne tematy

  CHARYZMATYCZNY PRZYWÓDCA

  Na wiecach, mityngach King wykorzystywał swoje niezwykłe oratorskie zdolności. Umiejętność nasycenia języka polityki religijny­mi symbolami, zakorzenionymi w świadomości potocznej. King przedstawił wal­kę z segregacją jako religijną i moralną powinność, nadawał jej wymiar sacrum jako walce z siłami zła. W ten sposób King wymagał aktywności i wzięcia osobi­stej odpowiedzialności za otaczającą niesprawiedliwość. King oddziaływał na emocje…

  Read More
 • Woman in White Shirt Sitting on Chair
  Inne tematy

  PRZEŁAMANY WZORZEC

  Murzyni żądają wszędzie, by przywódcy wyszli zza swoich biurek, ma­szerowali i cierpieli wraz z nimi”. Tak więc — powtórzę to raz jeszcze — King przełamał paternalistyczny wzorzec przywództwa w podwójnym znaczeniu. Po pierwsze, zanegował styl przywództwa określany umownie jako „wuj Tom”, kie­dy to Murzyn podchodził do białego jako gorszy. Po drugie, wyrażał dążenia emancypacyjne mas…

  Read More
 • a person using a laptop
  Inne tematy

  ROLA PRAWNA

  Pierwotnym politycznym celem Kinga pozostawało zniesienie dyskryminacji rasowej i doprowadzenia do uzyskania przez czarnych równoprawnego statusu. Obserwując strategię działania NAACP, King dostrzegł, że legalizm, czyli walka w sądach o uzyskanie precedensowych rozstrzygnięć, niewiele zmienia sytuaq’ę mas murzyńskich. Postanowił wykorzystać akcje bezpośrednie po to, aby wymu­sić na władzach federalnych kompleksowe rozstrzygnięcia prawne, które obej­mowałyby całą czarną…

  Read More
 • Free stock photo of advertising, blur, business
  Inne tematy

  OSIĄGNIĘCIE ZMIANY SPOŁECZNEJ

  Bowiem King uważał, że prawo, które odzwierciedla publiczne zapatrywa­nia daje gwarancje, że będzie respektowane, a poza tym przyczynia się do rzeczy­wistej integracji społeczeństwa. Integracja według Kinga — jest pojęciem bardziej pozytywnym i oddają­cym ideały „Miłującej Społeczności” niż pojęcie desegregacji. Bowiem desegrega­cja pozostaje ze swej istoty pojęciem negatywnym w tym znaczeniu, że eliminuje dyskryminacje wobec czarnych jedynie…

  Read More

Kategorie

Archiwa

Nie tylko biznes