| 

Pomysły na biznes

  • OBYWATELSKIE NIEPOSŁUSZEŃSTWO

    Nie negował roli państwa jako regulatora życia społecznego. Był daleki od anarchizującej interpretacji Thoreau, że porządek społeczny powiniem opierać się na sumieniu, a nie na prawie stanowionym czy instytucjach państwo­wych. Sumienie dla Kinga pozostawało jedynie strażnikiem zgodności praw sta­nowionych z normami moralnymi. King ogranicza działanie moralności do faktu poszanowania ludzkiej godności i nie uważa, by…

    Read More