Breaking News
 |  | 

Inne tematy

INFORMACJA KULTURY

img-responsive

Informacją kultury artystycznej są dzieła sztuki, przekazy artystyczne, powieści, filmy, obrazy, rzeźby itp. Są to te zjawiska, które tradycyjnie badają takie dyscypliny, jak historia sztuki, literaturoznawstwo, filmologia, teatrologia, estetyka itp. Energią kultury artystycznej są ludzie. Wyodrębnia się trzy ich kategorie: twórcy, pośrednicy, odbiorcy. Trójjedność tych trzech kategorii najwyraźniej widać w teatrze. By zaistniało dzieło sztuki, jakim jest przedstawienie tea­tralne, niezbędni są ci, którzy je wyreżyserują i zagrają, ci, którzy rozpro­wadzą bilety, przygotują salę itp., oraz ci, którzy zasiądą na widowni. Nie wystarczy jednak fizyczna obecność osób zaliczonych do tych trzech kate­gorii, niezbędny jest stan wzajemnej akceptacji czy nawet fascynacji. Nawet najlepsi aktorzy nie zagrają dobrze, gdy widownia składa się z osób, które nie rozumieją wystawianej sztuki. Zjawiska wchodzące do tej kategorii powinna badać socjologia kultury.

informacja-kultury

ABOUT THE AUTHOR

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu :)

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website