Breaking News
 |  | 

Inne tematy

NA GRUNCIE DEFINICJI

img-responsive

Na gruncie takiej definicji elementem gospodarki jest praca rolnika, który sieje i zbiera zboże, praca robotnika, który wytwarza samochód lub -chleb, ale również i praca, jaką wykonuje młody chłopak czy dziewczyna, gdy tańczą na parkiecie. W każdym z tych przypadków mamy do czynienia z przetwarzaniem zasobów przyrody w celu zaspokojenia jakichś potrzeb. Najszerzej rozumiana gospodarka obejmuje więc to wszystko, co jest prze­twarzaniem zasobów przyrody i co jest efektem tego przetwarzania. W ta­kim ujęciu pojęcie gospodarki jest bliskie wprowadzonym wcześniej po­jęciom: kultury materialnej (kultury bytu) oraz kultury społecznej.Produkcja, czyli przetwarzanie zasobów naturalnych, składa się z roz­maitego rodzaju czynności, określanych mianem pracy. „Przy pracy człowiek posługuje się jednak rozmaitymi materialnymi przedmiotami, które nazywamy środkami produkcji. Są to przedmioty takie jak pługi, zwie­rzęta robocze, maszyny, budynki przemysłowe, wagony, okręty, ruda że­laza, stal, siarka i inne.

na-gruncie-definicji

ABOUT THE AUTHOR

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu :)

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website