Breaking News
 |  | 

Inne tematy

NA PRZECIWNYM BIEGUNIE

img-responsive

Na przeciwnym biegunie można postawić takie sytuacje, w których politycy ubiegają się o władzę, o tyle, o ile jej zdobycie umożliwia im realizację ważnych — ich zdaniem — celów społecznych. Tak rozumiana polityka może być przedmiotem szeregu operacji badaw­czych. Oto niektóre z nich. Elementarnym zadaniem jest rekonstrukcja programów składających się na daną politykę oraz opis działań służących ich realizacji. Dalszym zadaniem jest interpretacja tych programów i dzia­łań w kategoriach interesów wielkich grup społecznych, a także w kate­goriach celów stawianych sobie przez jednostki ubiegające się o zdobycie i utrzymanie władzy. Kolejnym zadaniem jest analiza instrumentów, przy użyciu których programy te można zrealizować oraz analiza problemów, od rozwiązania których zależy ich realizacja. Wreszcie przedmiotem ope­racji badawczych może być przewidywanie przebiegów zjawisk tak z za­kresu samej polityki, jak i sfer rzeczywistości będących przedmiotem jej oddziaływania.

na-przeciwnym-biegunie

ABOUT THE AUTHOR

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu :)

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website