Breaking News
 |  | 

Inne tematy

POLITYKA SPOŁECZNA

img-responsive

K. Secomski: „Polityka społeczna i programowanie rozwoju społecz­nego to działalność państwa (i określonych organizacji), mająca na celu naj­bardziej efektywne użycie środków materialnych dla podniesienia poziomu życia ludności i rozbudowy urządzeń społecznych, przy czym ostatecznym celem tej działalności jest polepszenie wszechstronnego zaspokajania potrzeb indywidualnych i społecznych”  W. Szubert: polityka społeczna to „…celowe oddziaływanie państwa, związków zawodowych i innych organizacji na istniejący układ stosunków społecznych, zmierzające do poprawy warunków bytu i pracy szerokich warstw ludności, usuwania nierówności społecznych oraz podnoszenia kultury życia” .Lektura tych i innych definicji prowadzi do wniosku, że można je zali­czyć do trzeciego z wyodrębnionych w tym tekście rodzajów definicji polityki. Uogólniając, można twierdzić, że polityka społeczna to zespół działań zmierzających do realizacji przyjętych wcześniej programów. Ze względu na charakter programu wyróżnia się poszczególne dziedziny poli­tyki społecznej (ludnościową, kulturalną, oświatową, mieszkaniową itp.). Tym samym polityka społeczna i pozostałe polityki sytuują się na trzecim z wyodrębnionych wyżej poziomów.

polityka-spoleczna

ABOUT THE AUTHOR

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu :)

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website