Breaking News
 |  | 

Inne tematy

PORZĄDEK POLITYCZNY

img-responsive

Zwróćmy uwagę, że kryterium sprawiedliwości prawa upatruje King przede wszystkim w fakcie czy rozwija ono, czy też deprecjonuje osobę ludzką. Zasadza się ono nie tylko na „legalności” rozumianej jako realizacja praw zawartych w konstytugi, ale przede wszystkim na moralności i sprawiedliwości. Sprawied­liwym jest zdaniem Kinga każde prawo, które szanuje osobowość człowie­ka, zaś prawo niesprawiedliwe poniża jednostkę ludzką. Dlatego wszystkie prze­pisy segregacyjne są niesprawiedliwe, ponieważ niszczą i wypaczają osobowość ludzi —— tak ofiar, jak i katów. Dyskryminowanym narzucają fałszywe poczucie niższości, a dyskryminującym dają fałszywe poczucie wyższości.King nie kwestionował całego porządku prawno-politycznego. Obywatelskie nieposłuszeństwo nie miało charakteru anarchistycznego buntu wobec władzy państwowej jako takiej. (W Liście King nie szukał moralnego uzasadnienia bun­tu przeciw władzy państwowej). Obywatelskie nieposłuszeństwo Kinga było dzia­łaniem w ramach określonego porządku prawnego, nastawionym nie na rewolu­cyjną zmianę, ale jedynie pewną korektę. King był raczej reformatorem niż re­wolucjonistą.

porzadek-polityczny

ABOUT THE AUTHOR

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu :)

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website