Breaking News
 |  | 

Inne tematy

PROGRAM CZYNNEJ POMOCY

img-responsive

Program czynnej pomocy sformułował Stefan Wyszyński w postaci dziesięciu następujących wskazań:szanuj każdego człowieka,   myśl dobrze o wszystkich,  mów zawsze życzliwie o drugich,rozmawiaj z każdym językiem miłości,przebaczaj wszystkim wszystko,działaj zawsze na korzyść bliźniego,   czynnie współczuj w cierpieniu,szczególne znaczenie moralności w nauczaniu spo­łecznym Stefana Wyszyńskiego wynika z faktu, że nie jest to element równorzęd­ny z innymi, lecz fundamentalny, określający takie dziedziny jak ekonomia, poli­tyka czy sztuka. Nie znaczy to, że tym sferom życia brak jest własnej autonomii. Moralność nie zastąpi wysiłków związanych np. z dobrze funkq’onującym przed­siębiorstwem, może natomiast pomóc gdy rozstrzyga się o podziale wyproduko­wanych dóbr.  Nie miał również Stefan Wyszyński wątpliwości, że istnieją istotne różnice między moralnością i polityką. Z satysfakq’ą jednak powoływał się na poglądy Pawła Włodkowica, który krzyżacką polityką opartą na przemocy zastąpić chciał polską, opartą na moralności. Można zatem mówić o panmoraliźmie w nauczaniu społecznym Stefana Wyszyńskiego. Wynika on z przeświadczenia o prymacie osoby ludzkiej we wszelkich dziedzinach życia.

program-czynnej-pomocy

ABOUT THE AUTHOR

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu :)

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website