Breaking News
 |  | 

Inne tematy

SFERA ZACHOWAŃ SPOŁECZNYCH

img-responsive

W sferze zachowań społecznych: typ I C obejmuje ogół zachowań, jakie jest zdolny „wyprodukować” człowiek; typ II C —zachowania ujęte w normy społeczne; typ III C — zachowania znaczące; typ IV C — zacho­wania zdolne pełnić funkcje estetyczne; typ V C —zachowania „produko­wane” w celach zarobkowych.Przeprowadzona analiza pozwala wyodrębnić kulturę artystyczną spo­śród ogółu zjawisk materialnych, społecznych i językowych. Pokazaliśmy tę kulturę jako jeden z elementów kultury globalnej i semiotycznej. Na gruncie analizy systemowej element systemu iest także systemem, z tym że niższego rzędu. Rysuje się zatem potrzeba zbudowania kategorii, za pomocą których opisywać będziemy kulturę rozumianą wąsko. Zaprezentujemy trzy sposoby dezagregowania tego zjawiska. W kulturze artystycznej, podobnie jak w każdym systemie, można wy­odrębnić trzy elementy: informację — energię — substancję. Elementem najważniejszym jest informacja. Powstaje zatem pytanie: co jest informacją kultury artystycznej, co jest jej energią, a co — substancją?

sfera-zachowan-spolecznych

ABOUT THE AUTHOR

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu :)

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website