Breaking News
 |  | 

Inne tematy

UWIEŃCZENIE WSZYSTKICH PRAW

img-responsive

Uwieńczeniem wszystkich praw jest praworządność, czyli prawo do ochrony wszystkich praw. W jednej z homilii, zamieszczonej później w pracy „Idącym w przyszłość” zaprezentowany został nieco inny podział praw. Wyróżnia tam prawa indywidu­alne, polityczne oraz prywatne. Pierwsze z nich są dla wszystkich jednakowe i    nie podlegają zmianie. Przysługują człowiekowi dlatego, że jest człowiekiem. Prawa polityczne mogą być zmienne. Dotyczą one uczestnictwa obywateli w ży­ciu publicznym. Dla korzystania z tych praw nie wystarcza być tylko człowie­kiem, trzeba być również obywatelem danej społeczności. Przykładem może być prawo wyboprcze. Są jeszcze prawa prywatne, których nie należy mieszać z in­dywidualnymi. Ustala się je np. między mężem a żoną, czy bratem a siostrą. Będąc umowami prywatnymi są najczęściej zmienne.Do niektórych prawnych przemyśleń św. Tomasza Stefan Wyszyński był szczególnie przywiązany. Należy do nich między innymi rozróżnienie: iustitia (sprawiedliwość) oraz aeąuitas (słuszność). „Tam, gdzie nie zaradzi iustitia — pi­sał — która może być niekiedy udręką człowieka, musi przyjść z pomocą słu­szność” .Bywają bowiem takie sytuacje, gdy zamiast bronić prawa należy bronić się przed prawem. Na przykład, gdy nadmiar praw, ich rozumność, ale także roz­bieżność doprowadza do rozkładu społecznego. Prawo nie istnieje samo dla sie­bie lecz dla ludzi, dlatego powinno być wspierane przez zasadę słuszności.

uwienczenie-wszystkich-praw

ABOUT THE AUTHOR

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu :)

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website