Breaking News
 |  | 

Inne tematy

W DEFINICJACH

img-responsive

Dla prowadzonych tu analiz ważne jest rozróżnienie dwojakiego rodzaju definicji. Pierwsze z nich mają charakter autorski. Znaleźć je można w li­teraturze naukowej, najczęściej w pracach socjologów bądź kulturoznawców. Drugie są dziełem instytucji zajmujących się gromadzeniem i przetwarza­niem informacji o różnych aspektach życia gospodarczego, społecznego czy politycznego. Wśród wielu kategorii, za pomocą których opisuje się teką informację, pojawia się zazwyczaj kategoria kultury. W różnych uży­ciach przypisuje się jej różne znaczenia. W definicjach, którym nadano tu miano autorskich, używa się dwóch zasadniczo różnych pojęć kultury. Pierwsze z ijich odnosi się do kultury rozumianej szeroko, drugie — do kultury rozumianej wąsko. Historycznie starsze jest szerokie rozumienie kultury. Oto kilka przykładów tego rodzaju określeń.Taylor: „Kultura lub cywilizacja jest to złożona całość obejmująca wiedzę, wierzenia, sztukę, prawo, moralność, obyczaje i wszystkie inne zdolności i nawyki nabyte przez człowieka jako członka społeczeństwa” .

w-definicjach

ABOUT THE AUTHOR

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu :)

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website