Breaking News
 |  | 

Inne tematy

W WIELU RODZINACH

img-responsive

W wielu jednak rodzinach faktycznym przywódcą jest żona. Wyodrębnione przez F. Ryszkę cechy władzy nale­żałoby zatem odnosić oddzielnie do władzy nominalnej i władzy realnej.Naczelnik gminy posiadający silną władzę może podjąć i wyegzekwować każdą decyzję uznawaną przez siebie za słuszną. Przy silnej władzy nie ma więc decyzji nie wywołujących zmian w rzeczywistości. Najsilniejsza władza naczelnika nie wykracza jednak poza granice jego gminy. Jej zasięg ograni­czony jest zatem tylko do tych osób i instytucji, które mieszkają bądź mają siedzibę w danej gminie. Zakres władzy jest z kolei ograniczony tylko do tych spraw, które przypisane są kompetencjom naczelnika. Może się on zajmo­wać sprawami oświaty, kultury, rolnictwa, handlu itp. Ale w obrębie kultury podlegają mu jedynie sprawy bibliotek, klubów, domów kultury, ruchu amatorskiego, nie podlegają natomiast teatry czy filharmonie.Tak rozumiana władza, podobnie jak pieniądz, miłość, wiedza, uznanie itp., może być wartością godną pożądania. Dla wielu osób stanowi siłę napędową ich działań.

w-wielu-rodzinach

ABOUT THE AUTHOR

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu :)

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website