Breaking News
 | 2011 | styczeń

 • Man Using his Laptop Computer
  Inne tematy

  IMPULS ROZWAŻAŃ

  Impulsów do przedstawionych tu rozważań dostarczyły opracowania, które określiłem jako autorskie. Obok nich istnieje drugi nurt refleksji odnoszącej się do tego, czym jest kultura i jak można ją dzielić na mniejsze segmenty. Ten nurt obejmuje, nie zapisane często wprost, definicje, które wykorzystywane są w rozmaitych systemach klasyfikacyjnych. Systemy te odnoszą się do bardzo różnych dziedzin…

  Read More
 • a person using a laptop
  Inne tematy

  KLASYFIKACJA ZAJĘĆ

  Jeśli np. klasyfikacja zajęć w badaniach budżetu czasu jest całkowicie odmienna od klasyfikacji wydatków gospodarstw domowych (obie klasyfikacje stosuje ten sam depar­tament GUS), to nie ma praktycznie szans na to, by dokonywać wyceny różnych sposobów spędzania czasu oraz oceniać społeczną efektywność różnych sposobów gospodarowania budżetem rodzinnym. Jeśli np. klasy­fikacja kosztów nie pozostaje w żadnym związku…

  Read More
 • People Gathering Inside White Building
  Inne tematy

  WYODRĘBNIONE W KLASYFIKACJI

  W klasyfikacji tej wyodrębnia się dział „Kultura i sztuka”, który obejmuje szereg instytucji, podmiotów gospodarujących świadczących usługi kultural­ne (teatry, kina, instytucje muzyczne, biblioteki, muzea itp.). Wchodzi on do tzw. sfery nieprodukcyjnej. Według podobnych kryteriów wyodrębnia się kulturę rozumianą jako zespół podmiotów gospodarujących, podleg­łych bezpośrednio bądź nadzorowanych przez ministra kultury i sztuki.. Różnica polega na tym,…

  Read More

Kategorie

Archiwa

Nie tylko biznes