Breaking News
 | 2012 | styczeń

 • man using smartphone on chair
  Inne tematy

  WŁAŚCIWOŚCI SYSTEMU

  Jeśli właściwości systemu można określać w dwóch wymiarach, ta sterować systemem można — zdaniem St. Mynarskiego — dopiero wów­czas, gdy oddziałuje się na wszystkie trzy wymiary: substancję — energię— —  informację. Trafność tej tezy pokazuje cytowany wielokrotnie przykład. Uczeń może być zdolny, lecz leniwy, dobrze wyposażony w przybory szkolne, lecz pozbawiony talentu, chętny do pracy,…

  Read More
 • a person sitting at a table with a laptop
  Inne tematy

  WYKORZYSTANIE W ANALIZIE

  Powstaje w tym miejscu pytanie: jak postępować wówczas, gdy nakłady na każdy z tych elementów zaczynają z sobą konkurować? Zdaniem St. My­narskiego, najważniejszym ze składników każdego systemu jest informacja„ Wprowadza ona bowiem do systemu ład i porządek. „Jej bliski związek z energią umożliwia łączność w systemie, która jest warunkiem nie tylko sterowania, lecz także spójności…

  Read More
 • People Near White Counter Desk
  Inne tematy

  NA PIERWSZY RZUT OKA

  Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że jest to przede wszystkim kryzys gospodarczy, że jego głównym przejawem jest niedostatek zasobów rzeczowych, czyli substancji. Przyglądając się bliżej sprawie, zobaczymy jednak, że w wielu dziedzinach dysponujemy nadmiarem tych środków, na co wskazuje niskie wykorzystanie środków trwałych, duży udział kosztów materialnych w produkcji globalnej itp. Nie wydaje…

  Read More

Kategorie

Archiwa

Nie tylko biznes