Breaking News
 | 2014 | styczeń

 • Man Wearing Watch With Hand on Pocket
  Inne tematy

  SPRZECZNE Z ZASADAMI

  Zdawaliśmy sobie sprawę, że wielu będzie uwa­żało tę decyzję za sprzeczną z naszymi zasadami i naszą moralnością. My, którzy walczymy o sprawiedliwość i sprzeciwiamy się naruszaniu decyzji Sądu Najwyż­szego oraz instancji federalnych, mówimy, że jawnie pogwałcimy decyzję sądu. Jednak uważaliśmy, że istniały przekonywujące powody dla zajęcia takiego sta­nowiska” .King, jako jeden z pierwszych, złamał sądowy…

  Read More
 • Surface Pro 9
  Inne tematy

  SFORMUŁOWANA DOKTRYNA

  King sformułował doktrynę obywatelskiego nieposłuszeństwa w kategoriach etycznych i moralizatorskich. Uważa on, że obywatelskie nieposłuszeństwo jest dozwolone, a nawet konieczne jeżeli normy prawa stanowionego pozostają w sprzeczności z normami moralnymi. King twierdził, że istnieją moralne racje, by człowiek nie podporządkował się prawom uznanym przez niego za zbrodni­cze. W swoim Liście King podąża drogą Thoreau rozróżniając…

  Read More
 • White Rolling Armchair Beside Table
  Inne tematy

  PORZĄDEK POLITYCZNY

  Zwróćmy uwagę, że kryterium sprawiedliwości prawa upatruje King przede wszystkim w fakcie czy rozwija ono, czy też deprecjonuje osobę ludzką. Zasadza się ono nie tylko na „legalności” rozumianej jako realizacja praw zawartych w konstytugi, ale przede wszystkim na moralności i sprawiedliwości. Sprawied­liwym jest zdaniem Kinga każde prawo, które szanuje osobowość człowie­ka, zaś prawo niesprawiedliwe poniża…

  Read More

Kategorie

Archiwa

Nie tylko biznes