Breaking News
 | 2013 | styczeń

 • a person using a laptop
  Inne tematy

  WARTOŚCI MORALNE

  Wartości moralne mogą stać się istotnym składnikiem wspomagającym walkę polityczną, a nawet decydującym o jej skuteczności. King wykorzystał siłę jaką daje odpowiednie udramatyzowanie zwielokrotnionego sprzeciwu moralnego. Protest nie jest już dłużej sprzeciwem jednostki skoncentrowanej na własnym zdrowiu moralnym. Wartości moralne, odpowiednio wyeksponowane, wspoma­gają polityczną walkę upośledzonej grupy społecznej. Raqa jednostki staje się racją zbiorowości.Tak więc…

  Read More
 • Photo Of People Doing Handshakes
  Inne tematy

  RELIGIA I POLITYKA

  Zdaje sobie sprawę, że ideałów nie da się zrealizować przy pomocy moralizatorskiego kaznodziejstwa; idee nie zastąpią faktów. King próbuje połączyć radykalizm moralny z realiami. Kieruje się nie tyle utopijnymi dogmatami, ale rozsądnym pragmatyzmem. W przeszłości mo­ralność i politykę, poza rzadkimi przypadkami dzieliła przepaść. King stara się połączyć jej brzegi, gdyż jest to jedyna nadzieja na…

  Read More
 • Man Using Laptop Sitting on Couch
  Inne tematy

  FUZJA KONCEPCJI

  Dokonał fuzji poli­tycznych koncepcji i chrześcijańskich wątków eschatologicznych. Ponadto King uważał, że religia, która troszczy się tylko o dusze ludzkie i zapomina o material­nych warunkach bytowania człowieka jest duchowo martwa.Dla Kinga — baptyjskiego pastora, wychowanego w fundamentalistycznej tradycji Bóg i religia były wartościami nadrzędnymi. King wierzył w osobowego Boga i jego wpływ na ludzkie losy….

  Read More
 • laptop computer on glass-top table
  Inne tematy

  GŁĘBOKA WIARA

  King, będąc osobą głęboko wierzącą, daleki był od religijnego fanatyzmu. Być może głęboka religijna wiara, która daje spokój sumienia uchroniła go przed apodyktycznym narzucaniem swoich poglądów. King nie wymagał od swoich zwolenników wiary w osobowego Boga czy uczestniczenia w religijnych prakty­kach. Doceniał rolę wiary w Boga jako gwaranta, że wszechświat stoi po stronie sprawiedliwości. Taka…

  Read More

Kategorie

Archiwa

Nie tylko biznes