Breaking News
 |  | 

Inne tematy

WARTOŚCI MORALNE

img-responsive

Wartości moralne mogą stać się istotnym składnikiem wspomagającym walkę polityczną, a nawet decydującym o jej skuteczności. King wykorzystał siłę jaką daje odpowiednie udramatyzowanie zwielokrotnionego sprzeciwu moralnego. Protest nie jest już dłużej sprzeciwem jednostki skoncentrowanej na własnym zdrowiu moralnym. Wartości moralne, odpowiednio wyeksponowane, wspoma­gają polityczną walkę upośledzonej grupy społecznej. Raqa jednostki staje się racją zbiorowości.Tak więc dla Kinga wartości moralne stanowią warunek politycznej wita- lności. Moralność dowartościowuje politykę, która prowadzone w etycznej próż­ni wyrodnieje. Zostaje sprowadzone do prymitywnej walki o władzę. Polityka powinna być podporządkowana pewnej regule etycznej, aby odpowiednio ukie­runkować ludzkie ambiq’e. King traktuje wartości moralne jako swoisty punkt odniesienia, pewną ideę regulatywną. Zamiast przeciwstawiać sobie moralność politykę należy działać w taki sposób, aby się wzajemnie wspomagały. Jednak, podkreślmy to raz jeszcze, w relacji moralność — polityka King trafnie i trzeźwo ocenia pewne elementarne konieczności.

wartosci-moralne

ABOUT THE AUTHOR

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu :)

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website