Breaking News
 | 2009 | styczeń

 • Person Holding Pen
  Inne tematy

  KOMBINACJA TYPÓW

  W gospodarce opartej na prywatnej własności środków produkcji obszary, na których dominują poszczególne typy gospodarki, wyłaniają się w sposób żywiołowy. W gospodarce socjalistycznej, gdzie występuje społeczna własność środków produkcji i scentralizowane planowanie, istnieje możli­wość celowego użycia poszczególnych typów gospodarki. Można zatem rozważać, do jakich rodzajów działalności najbardziej adekwatna jest gospodarka naturalna, a do jakich —…

  Read More
 • a person using a laptop
  Inne tematy

  STRUKTURA DOCHODU NARODOWEGO

  Podobnie jest w przypadku kulturowych aspektów tej problematyki. Jeśli do kultury włączyć tylko te zjawiska, które określiliśmy mianem kultury artystycznej, to wynikają z tego dwa wnioski. Kultura artystyczna jest jednym ze skład­ników spożycia. Stanowi ona zarazem niewielką jego część (ok. 1 %). Określony sposób dzielenia dochodu narodowego wpływa zatem na sytuację w kulturze. Jeśli większą…

  Read More
 • Photo Of People Doing Handshakes
  Inne tematy

  POZIOM ZASPOKOJENIA POTRZEB

  Jedno z fundamentalnych założeń ekonomii politycznej socjalizmu głosi, że podstawowym celem funkcjonowania gospodarki socjalistycznej jest maksymalne zaspokojenie potrzeb społeczeństwa. Poziom zaspokojenia tych potrzeb zależy zaś m.in. od środków przeznaczonych na konsumpcję. Środki te są częścią dochodu narodowego. Ich wielkość zależy więc od wielkości całego dochodu bądź też od tego, jaką jego część przeznaczy się na…

  Read More
 • Man Using Laptop Sitting on Couch
  Inne tematy

  CENTRALNE KWESTIE

  Stąd też do centralnych kwestii teorii wzrostu gospodarczego w socjalizmie należały pytania:  jakie czynniki przyspieszają i hamują wzrost dochodu narodowego?   jaka jest optymalna z tego punktu widzenia struktura dochodu na­rodowego podzielonego?Odpowiedzi, jakich udzielono na te pytania, mogłyby być przedmiotem odrębnej, obszernej analizy. Należałoby przy tym uwzględnić stanowisko zorganizowanych sił społecznych i politycznych oraz pojedynczych teore­tyków….

  Read More

Kategorie

Archiwa

Nie tylko biznes