Breaking News
 | 2011 | styczeń

 • Variety of Swatches on Wooden Table
  Inne tematy

  ROZRÓŻNIENIE

  Pług jest narzędziem, którym orze się ziemię. Książka jest nośnikiem informacji. Koszenie jest czynnością służącą zbieraniu zboża z pola. Słu­chając ludowych opowieści uczestniczymy w wymianie informacji. W wy­borach do parlamentu kształtuje się skład jednego z organów władzy. Wygłaszając odczyty przekazujemy jakiemuś audytorium informacje. Globalne pojęcie kultury jest dobrym narzędziem analizy takich społeczeń- czeństw, w których…

  Read More
 • Photo Of Woman Pointing On White Paper
  Inne tematy

  ZACHOWANIE PRODUKCYJNE

  W kulturze tej zachowania produkcyjne (np. żniwa) były równocześnie zachowaniami kulturowymi. Wiązały się z ni­mi różnorakie obrzędy, zwyczaje, tradycje. Podobny charakter miały takie zachowania produkcyjne, jak darcie pierza, wspólne przędzenie na koło­wrotkach. W kulturze tej nie występuje też rozdział na przedmioty artysty­czne i użytkowe. Także stosunki społeczne są integralnie związane z wierze­niami religijnymi, uczestnictwem w…

  Read More

Kategorie

Archiwa

Nie tylko biznes