Breaking News
 | 2015 | styczeń

 • a person sitting at a table with a laptop
  Inne tematy

  TRAKTOWANIE INNYCH

  Traktowanie innych jako ostatecznej wartości, jako celu wymaga — zdaniem Kinga — zastosowania wobec wszystkich ludzi zasad chrześcijańskiej miłości, którą określa greckim terminem „agape”. King rozumie nakaz „miłujcie nieprzyjacioły swoje” jako bezinteresowność i dobrą wolę wobec każdego człowieka, jako gotowość do poświęceń w imię ludzkiej wspólnoty. Agape oznacza osiąg­nięcie takiego stanu, w którym miłuje się…

  Read More
 • person using laptop on white wooden table
  Inne tematy

  WYRAZIĆ MODLITWĄ

  Może się ona wyrażać np. modlitwą za prześladowcę, a nie sentymentalnym afektem. Agape jest podstawą, która umoż­liwia zlikwidowanie stanu wrogości autystycznej. Pozwala dostrzec w przeciw­niku element dobra jako, że przede wszystkim agape ,jest wolą przywrócenia wspólnoty”. Również z chrześcijańskich inspiraq’i wynika w filozofii Kinga przeświadcze­nie o jedności wszystkich ludzi jako istot stworzonych przez Boga. Jedność ludzi…

  Read More
 • man in blue dress shirt beside man in white dress shirt
  Inne tematy

  W DZIEJACH KONCEPCJI

  King nawiązywał do wciąż pojawiających się w dziejach koncepcji jedności ludzkości, znajdując metafizyczną odskocznię dla idei zespolenia w Bogu.King uznawał jedność ludzkości i potrzebę aktywizacji braterstwa. King był zwolennikiem myśli Johna Donne’a, że żaden człowiek nie jest samotną wyspą. „Każdy człowiek jest (…) częścią mnie, a ja jestem częścią jego. Jego agonia zubaża mnie, a…

  Read More

Kategorie

Archiwa

Nie tylko biznes