Breaking News
 | 2013 | styczeń

 • Woman Using Laptop Computer
  Inne tematy

  POGLĄDY SPOŁECZNE STEFANA WYSZYŃSKIEGO

  Działalność Stefana Wyszyńskiego ma charakter specyficzny, charakteryzuje się bowiem przede wszystkim wygłaszaniem homilii i przemówień. Rocznie wy­głaszał około 600 kazań, które następnie były przez jego współpracowników na­grywane na magnetofon i przepisywane na maszynie. W ten sposób powstał zbiór autoryzowanych tekstów obejmujący ponad 60 tomów maszynopisu oraz drugie tyle nie autoryzowanych. Znajdują się one w Instytucie…

  Read More
 • Photo Of People Doing Handshakes
  Inne tematy

  POGLĄDY NA POLITYKĘ

  Poglądy na politykę, moralność, prawo oraz religię nie wyczerpują w całości treści składających się na poglądy społeczne Stefana Wyszyńskiego, lecz stano­wią bez wątpienia ważne jego elementy. W dalszej części będą one przedmiotem mojego zainteresowania. Rozmiary tekstu sprawiają, że będzie to jedynie zasyg­nalizowanie problemów, nie zaś ich pełna prezentacja. Jak wiadomo totalitaryzmy były różne. Wersję rosyjską…

  Read More

Kategorie

Archiwa

Nie tylko biznes