Breaking News
 |  | 

Inne tematy

POGLĄDY SPOŁECZNE STEFANA WYSZYŃSKIEGO

img-responsive

Działalność Stefana Wyszyńskiego ma charakter specyficzny, charakteryzuje się bowiem przede wszystkim wygłaszaniem homilii i przemówień. Rocznie wy­głaszał około 600 kazań, które następnie były przez jego współpracowników na­grywane na magnetofon i przepisywane na maszynie. W ten sposób powstał zbiór autoryzowanych tekstów obejmujący ponad 60 tomów maszynopisu oraz drugie tyle nie autoryzowanych. Znajdują się one w Instytucie Prymasowskim przy Archikatedrze św. Jana w Warszawie. Ogromna ilość oraz bogata zawar­tość treściowa tych kazań umożliwia wydawanie ich w postaci wciąż nowych publikacji takich jak: „Idzie nowych ludzi plemię” (1973), „Miłość na co dzień” (1980), czy „Nauczanie społeczne” (1991). Pełna prezentacja zapatrywań składających się na poglądy społeczne Stefana Wyszyńskiego oraz ich ocena, to temat czekający ciągle na podjęcie. Opracowa­nia dotyczące tej twórczości są nieliczne i najczęściej przyczynkarskie. Z więk­szych, typu monograficznego, wymienić należy pracę A. Milewskiego: „Kardynał Wyszyński, Prymas i mąż stanu” (1982) oraz P. Rajny: „Kardynał Wyszyński”, sukcesywnie ukazująca się praca wielotomowa.

poglady-spoleczne-stefana-wyszynskiego

ABOUT THE AUTHOR

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu :)

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website