Breaking News
 | 2012 | styczeń

 • Photo Of Woman Pointing On White Paper
  Inne tematy

  ZASOBY MATERIALNE

  Czy jego źródłem są zbyt małe zasoby materialne, czy też brak motywacji do efektywnego ich wyko­rzystania, czy jest to społeczeństwo pracowite, lecz słabo wykształcone, czy też przeciwnie — dysponuje dużymi zasobami informacji, lecz nie po­siada woli zbiorowego działania, czy brakuje mu zasobów rzeczowych, czy raczej energii niezbędnej do ich wykorzystania, czy źródłem słabości jest ilość…

  Read More
 • person standing near the stairs
  Inne tematy

  DIAGNOZOWANIE STANU

  Jeśli więc diagnoza ma być dobrą podstawą formułowania zakresu działań niezbędnych do zmiany stanu systemu, to rozróżnienie: substancji— energii — informacji wydaje się koniecznym warunkiem jej poprawności. W przeciwnym razie diagnoza taka byłaby robiona „po omacku”.Pozostawiając specjalistom diagnozowanie stanu poszczególnych spo­łeczeństw, warto zauważyć, że możliwe są bardzo różne kombinacje trzech wyodrębnianych komponentów. Można wyobrazić sobie…

  Read More
 • Person Holding Pen
  Inne tematy

  OGÓLNE OBSERWACJE

  Spróbujmy teraz uogólnić te obserwacje. Właściwości systemów — jak pisze St. Mynarski — określane są w podwójnym wymiarze. W wymiarze substancja — energia określana jest zdolność systemu do wykonania pracy. (Np. duży, otyły mężczyzna, który nie ma siły, nie wykona żadnej cięższej pracy. Bardzo szybko się zmęczy. W stosunku do posiadanej substancji dysponuje on zbyt…

  Read More

Kategorie

Archiwa

Nie tylko biznes