Breaking News
 |  | 

Inne tematy

ZASOBY MATERIALNE

img-responsive

Czy jego źródłem są zbyt małe zasoby materialne, czy też brak motywacji do efektywnego ich wyko­rzystania, czy jest to społeczeństwo pracowite, lecz słabo wykształcone, czy też przeciwnie — dysponuje dużymi zasobami informacji, lecz nie po­siada woli zbiorowego działania, czy brakuje mu zasobów rzeczowych, czy raczej energii niezbędnej do ich wykorzystania, czy źródłem słabości jest ilość wkładanej pracy, czy raczej jej złe ukierunkowanie? Dopiero znając odpowiedzi na te i podobne pytania, można zastanawiać się, w jaki sposób wyprowadzić to społeczeństwo ze stanu kryzysu. Gdy brakuje trwałych środków materialnych, trzeba inwestować; gdy brakuje środków obroto­wych, trzeba inwestycje ograniczać; gdy społeczeństwo jest niewykształcone, trzeba rozwijać oświatę; gdy jest uzależnione od obcej myśli technicz­nej, trzeba rozwijać naukę; gdy brakuje motywacji do zbiorowych działań, trzeba reformować instytucje życia politycznego itd. Podobnie jak w przy­padku pojedynczego ucznia, także i tutaj zespół niezbędnych działań w różnym stopniu będzie angażował środki materialne i finansowe, w róż­nym stopniu naruszy interesy aparatu władzy lub uprzywilejowanych grup społecznych itp.

zasoby-materialne

ABOUT THE AUTHOR

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu :)

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website