Breaking News
 | 2014 | styczeń

 • person using laptop on white wooden table
  Inne tematy

  CELE WŁASNEJ GRUPY

  Tymczasem King próbował harmonizować cele własnej grupy społecznej z celami większej zbiorowości. Próbował realizować wytyczone cele (w tym przypadku zniesienie segregaq’i) przy jak najmniejszych kosztach społecznych, a wszystko to czynił w imię zbudowania wspólnoty. King rozumie, że pewnych celów nie da się zrealizować poza społeczeństwem. King umiejętnie potrafił łączyć wartości moralne i pragmatyczne uznając, że w…

  Read More
 • Photo Of People Doing Handshakes
  Inne tematy

  RELACJE ZE ZWOLENNIKAMI

  Analizując styl przywódczy Kinga zauważamy istotną zmianę jaka zaszła w relacjach pomiędzy liderem, a zwolennikami. King zaproponował obok od­miennej strategii działania również odmienne relacje ze zwolennikami. Wartość i godność ludzkiej osoby — podstawowe założenie jego filozofii — doprowadziło go do uznania konieczności partnerskich relacji. Dążenie do rozszerzenia kręgu solidarności z innymi ludźmi dotyczy także własnych…

  Read More
 • Photo Of People Doing Handshakes
  Inne tematy

  WZROST OCZEKIWAŃ

  Potwierdza to spostrzeżenie Wilsona, który stwierdził, że King został wybrany, aby stać się przywódcą pragmatycznym czyli spełniać czy­sto administracyjne funkcje, ale bardzo szybko charyzma stała się podstawą legi­tymizacji jego władzy. Dramatyczny wzrost murzyńskich oczekiwań — konsekwencja zmian w po­zycji Afro-Amerykanów został skierowany nie tylko wobec białych, ale przede wszystkim w stosunku do własnych przywódców. Musimy przyznać,…

  Read More
 • Person Holding Smartphone in Front of Table
  Inne tematy

  ZBIOROWOŚĆ DZIAŁAŃ

  Zbyt często zapominamy, że pewnych zbiorowych działań ludzkich nie można uzasadnić jedynie wąsko pojętymi interesami ekono­micznymi. Obok nich istotnym składnikiem podejmowanych działań jest realiza­cja potrzeb psychicznych i emocjonalnych. Po raz pierwszy murzyńskie masy chciały walczyć o swoją wolność same. Jak słusznie zauważył King Murzyn chciał być podmiotem walki a nie przedmiotem w prowadzonej walce.Zanim wydarzył…

  Read More
 • Group of People Sitting on Chair in Front of Wooden Table Inside White Painted Room
  Inne tematy

  STRATEGIA DZIAŁANIA

  Jednak strategia działania NA­ACP nie wymagała prawie żadnego kontaktu z masami murzyńskimi ani ich zaangażowania w walkę. Jak zauważyła Bo Wiem ark „kilku powodów w spra­wach uznanych za precedensowe i grupa prawników reprezentowali wszystkie potrzebne siły”. Działalność szeregowych członków ograniczała się właściwie do opłacania składek. Stowarzyszenie nie potrafiło dać Afro-Amerykanom po­czucia współuczestnictwa na miarę ich…

  Read More
 • Person Holding Silver Retractable Pen in White Ruled Book
  Inne tematy

  RZECZNIK UCZESTNICTWA

  King świadomie wybrał bardziej demokratyczne i partnerskie relacje ze zwo­lennikami. Dla szarych uczestników King był symbolem Jednego z nich”, przy­wódcą, który dzieli bezpośrednio trudy i niebezpieczeństwa walki. Zdolność King wpływania na wzorce politycznego zachowania murzyńskich społeczności opierała się na charyzmatycznych relaq’ach z masami. Uważam, że nawiązanie bardziej partnerskich i demokratycznych więzi ze zwolennikami w istotny…

  Read More

Kategorie

Archiwa

Nie tylko biznes