Breaking News
 | 2011 | styczeń

 • person using laptop on white wooden table
  Inne tematy

  PIENIĄDZE I BADANIA

  Substancją kultury artystycznej są środki materialne niezbędne do tego, by mogło powstać dzieło sztuki. Chodzi tu o takie przedmioty, jak pędzle, farby, instrumenty muzyczne, obiekty teatralne, maszyny do pisania itp. Jakość substancji wywiera różnoraki wpływ na jakość dzieła sztuki. Sprawy te dobrze znane są filmowcom, muzykom, malarzom itp. Zjawiska zali­czane do tej kategorii są przedmiotem…

  Read More
 • Person Holding Smartphone in Front of Table
  Inne tematy

  SPOSÓB UŻYCIA PIENIĄDZA

  Można zatem powiedzieć, że sposobu użycia pieniądz jest substytutem bądź substancji, ożna powiedzieć, że ekonomia zajmuje się innymi niż socjologia i nauki techniczne aspektami energii i substancji. Pieniądz jest jednym z czynników motywujących artystów do określonych zachowań twórczych oraz jednym z warunków, od których zależy wyposażenie w środki materialne.Zaprezentowana kategoryzacja oparta jest na przesłankach zawartych…

  Read More
 • man standing in front of group of men
  Inne tematy

  DRUGI UKŁAD

  Drugim układem kultury nazwała autorka „ogół instytucji kulturalnych realizujących przekazywanie treści kulturalnych w sposób formalnie okre­ślony i przy pewnym udziale bezpośrednich, ale sformalizowanych kon­taktów twórców, organizatorów i interpretatorów oraz odbiorców kultury. Do tego kręgu należą teatry, instytucje muzyczne, muzea, instytucje kształ­cenia i towarzystwa oświatowe, kluby i świetlice, biblioteki, wydawnictwa nastawione na zaspokajanie wyspecjalizowanych potrzeb określonej…

  Read More

Kategorie

Archiwa

Nie tylko biznes