Breaking News
 | 2013 | styczeń

 • Nescafe Cup Near Imac
  Inne tematy

  PODLEGANIE PRAWO NATURALNEMU

  Prawu naturalnemu podlegają nie tylko ludzie, lecz również narody. Naród ujmował St. Wyszyński na wzór chrześcijanina, który ma duszę, ciało oraz wspo­magany jest łaską. Inspirowany encykliką papieża Pawła VI „Populorum pro­gressio” uznał, że każdy, nawet najmniejszy naród ma prawo do samodzielnego rozwoju, lecz również każdy naród ma obowiązek dodać do rozwoju ludzkości własny wkład.Narody, tak…

  Read More
 • Nescafe Cup Near Imac
  Inne tematy

  UWIEŃCZENIE WSZYSTKICH PRAW

  Uwieńczeniem wszystkich praw jest praworządność, czyli prawo do ochrony wszystkich praw. W jednej z homilii, zamieszczonej później w pracy „Idącym w przyszłość” zaprezentowany został nieco inny podział praw. Wyróżnia tam prawa indywidu­alne, polityczne oraz prywatne. Pierwsze z nich są dla wszystkich jednakowe i    nie podlegają zmianie. Przysługują człowiekowi dlatego, że jest człowiekiem. Prawa polityczne mogą być zmienne….

  Read More

Kategorie

Archiwa

Nie tylko biznes