Breaking News
 | 2012 | styczeń

 • Man in Pink Suit Jacket Holding Book
  Inne tematy

  WYMAGANIE OD CZŁOWIEKA

  Stefan Wyszyński wymagał od człowieka, aby w miarę możliwości ustawicz­nie przekraczał siebie i w ten sposób wpływał na innych. Mając ogromne wy­czucie realiów codziennego życia nawoływał do czynów wielkich, można powie­dzieć — heroicznych. Wierzył, że idzie „nowych ludzi plemię”, które utoruje dro­gę przyszłej Polsce. Zdawał sobie sprawę, że na świecie jest wiele niegodziwości oraz trudnych…

  Read More
 • Person Holding Smartphone in Front of Table
  Inne tematy

  WIDOCZNA SPRZECZNOŚĆ

  Istnieje widoczna sprzeczność między z jednej strony filozoficznym usposo­bieniem Stefana Wyszyńskiego, z drugiej zaś jego niechęcią wobec uzupełniania religii filozofią. W takich przypadkach krytyczną refleksję filozoficzną utożsa­miał on z niepotrzebnymi — jak twierdził — “nadbudówkami”. Dogmaty re­ligijne traktował głównie jako przedmiot wiary, nie zaś zachętę do dyskusji. Wą­tpliwości budzić może również charakterystyczna dla Stefana Wyszyńskiego…

  Read More
 • a person using a laptop
  Inne tematy

  GOSPODARKA A MORALNOŚĆ

  Niewiele też jest w jego pracach praktycznych wskazówek wyjaśniających za­kres oraz formy zaangażowania Kościoła w sprawy polityczne. Są jednak inne przemyślenia, nieraz nawet przestrogi, które “warto przytoczyć. Dotyczą one na przykład sytuaq’i, gdy „bezrobocie staje się zawodem”. Podkreślał naturalny, a więc zagwarantowany autorytetem boskim charakter prawa człowieka do pra­cy. Upominał się o pokój  jednostkowym,   jak …

  Read More

Kategorie

Archiwa

Nie tylko biznes