Breaking News
 | 2015 | styczeń

 • a person sitting at a table using a laptop computer
  Inne tematy

  POPRAWA LUDZKOŚCI

  Poprawa ludzkości, ewolucja ku lepszemu jest możliwa jedynie w drodze stałego wysiłku, przez spełnianie postulatu agapeicznej miłości. Tak więc King stworzył koncep­cję społeczności idealnej jako celu, do którego należy dążyć poprzez zorganizo­wane działanie ludzkie. Realizaq’a tego celu w czasie jest nieograniczona. Zda­niem Kinga człowiek nie chce i nie może wyrzec się swoich najgłębszych nadzieji, choć…

  Read More
 • Woman in Brown Scoop-neck Long-sleeved Blouse Painting
  Inne tematy

  WIZJA LUDZKIEJ WSPÓLNOTY

  Warto tutaj podkreślić, że wizja ludzkiej wspólnoty rządzonej przez miłość i rozum, wywiedziona z jedności gatunku ludzkiego, jedności opartej na tożsa­mości tworzywa, pozostaje wciąż inspirującą ideą. Czymś co, używając termino­logii Eliadego, możemy określić jako „mit powracający”. Odnajdziemy ją w reli­gijnych systemach (m.in. w społecznej nauce Kościoła) oraz w rozważaniach filo­zofów — jak chociażby w ideale…

  Read More
 • Photo Of People Doing Handshakes
  Inne tematy

  REALIZACJA CELÓW

  Zazwyczaj reali­zując wytyczone cele nie potrafimy uniknąć podziałów na „my” i „oni” po­działów, które zbyt często uniemożliwiają twórczą transformacje sytuacji kon­fliktowej i poszukiwanie rozwiązania możliwego do przyjęcia przez obie strony. Zwróćmy uwagę, że King odmienne niż zazwyczaj postrzega przeciwnika. Nie traktuje go jako uosobienia mrocznych potęg natury — istoty z założenia ir­racjonalnej i złej. Wręcz…

  Read More

Kategorie

Archiwa

Nie tylko biznes