Breaking News
 |  | 

Inne tematy

PRZED PROBLEMEM

img-responsive

King stanął przed problemem, że na Południu niesprawiedliwe wobec Mu­rzynów prawa i stosunki rasowe były moralnie sankcjonowane przez białą spo­łeczność. Stereotypy o niższości Afro-Amerykanów były bardzo silnie zakorze­nione i żadne moralne apele nie wywoływały u większości mieszkańców jakich­kolwiek konfliktów moralnych czy wątpliwości — nie poruszały „serc” ani „sumień”. Codzienne doświadczenia, a przede wszystkim porażka w Albany uświadomiły Kingowi, że początkowo preferowany przez niego trójstopniowy model moralnego wyzwania rzucony przeciwnikowi, który postrzegał jako triadę—   niezawinione cierpienie — konwersja — desegregacja nie doprowadzi do po­żądanej zmiany społecznej. W filozofii i Kinga pojawiło się przekonanie, że naj­pierw trzeba zmienić prawa, aby można było dokonać zmiany „serc postaw i wartości.Tak więc pod wpływem doświadczeń zebranych w praktycznej walce poli­tycznej King zmienił swój stosunek do prawa jako środka implementacji zmia­ny społecznej. „Nie ulegajmy pokusie wiary, że legislacja i sądowe dekrety odgrywają mniejszą rolę w rozwiązaniu tego problemu (zniesienie segregacji).

przed-problemem

ABOUT THE AUTHOR

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu :)

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website