Breaking News
 |  | 

Inne tematy

KATEGORIA KULTURY

img-responsive

Można np. pytać o wpływ odnawiającej się religij­ności polskiego społeczeństwa na zachowania w sferze produkcji: czy będzie ona sprzyjała zachowaniom innowacyjnym, czy też tradycyjnym, czy będzie stymulować zachowania pro- czy antyefektywnościowe itp.? Na innej płaszczyźnie można badać związki, jakie zachodzą bądź nie zachodzą między uczestnictwem w kulturze, charakterem odbieranych przekazów artystycz­nych a zachowaniami w sferze produkcji. Nasuwają się pytania: czy wysoka aktywność kulturalna sprzyja zachowaniom innowacyjnym, czy intensywne czytelnictwo prasy, książek sprzyja zachowaniom pro efektywnościowym, czy brak systematyczności w kontaktach z instytucjami kulturalnymi jest skorelowany z małą gospodarnością w działaniach produkcyjnych itp.?Jeśli zatem łącznie wykorzystuje się kategorię kultury semiotycznej oraz podsystemu informacyjnego gospodarki, to otwierają się możliwości śle­dzenia oddziaływania na siebie zjswisk postrzeganych na ogół jako nieza­leżne od siebie.

kategoria-kultury

ABOUT THE AUTHOR

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu :)

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website