Breaking News
 |  | 

Inne tematy

BEZPOŚREDNIE ZWIĄZKI

img-responsive

Okazuje się zatem, że można mówić o bezpośrednich związkach kultury semiotycznej (a częścią jej jest kultura artystyczna) z gospodarką. Pod­system informacyjny gospodarki jest częścią kultury semiotycznej. Uzasad­nione są zatem następujące pytania: jak stan całej kultury semiotycznej wpływa na ten jej składnik, który jest podsystemem gospodarki, jak inne składniki kultury semiotycznej, w tym także kultura artystyczna, wpływają na składnik, który stanowi integralną część gospodarki?Aby uświadomić wyraźniej, że dotykamy tu kwestii o praktycznym a nie tylko teoretycznym znaczeniu, w dalszej części książki spróbuję pokazać, jak powiązane są ze sobą przekonania o pożądanych kierunkach polityki gospodarczej z zamierzeniami w sferze polityki kulturalnej. Takie ujęcie stawia na porządku dnia szereg pytań badawczych. Obracałyby się one najogólniej rzecz biorąc — wokół relacji, które zachodzą między różnymi segmentami kultury semiotycznej osób, małych grup społecznych a i całych społeczeństw.

bezposrednie-zwiazki

ABOUT THE AUTHOR

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu :)

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website