Breaking News
 |  | 

Inne tematy

DRUGI UKŁAD

img-responsive

Drugim układem kultury nazwała autorka „ogół instytucji kulturalnych realizujących przekazywanie treści kulturalnych w sposób formalnie okre­ślony i przy pewnym udziale bezpośrednich, ale sformalizowanych kon­taktów twórców, organizatorów i interpretatorów oraz odbiorców kultury. Do tego kręgu należą teatry, instytucje muzyczne, muzea, instytucje kształ­cenia i towarzystwa oświatowe, kluby i świetlice, biblioteki, wydawnictwa nastawione na zaspokajanie wyspecjalizowanych potrzeb określonej kate­gorii odbiorców. Większość z tych instytucji ma określony zasięg przestrzen­ny. Działa w zasadzie w obrębię danej zbiorowości lokalnie wyodrębnionej, ale ogniskować może również recepcję kulturalną osób spoza granic lo­kalnych, przyciągając je renomą swych wartości kulturalnych”.Wreszcie trzeci układ kultury stanowi „kultura masowa, pojęta w zasa­dzie ściśle formalnie i kwantytatywnie, zgodnie ze sformułowanym na po­czątku określeniem, jako kultura masowych środków przekazu, charakte­ryzująca się zawsze pośrednią drogą przekazywania treści, koncentracją źródeł przekazu, eksterytorialnością i bardzo szerokim zakresem oddziały­wania, a w konsekwencji wielką i zróżnicowaną wewnętrznie masą od­biorców” .

drugi-uklad

ABOUT THE AUTHOR

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu :)

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website