Breaking News
 |  | 

Inne tematy

ZASIĘG WŁADZY

img-responsive

Przez zasięg władzy można rozumieć „liczbę jednostek ludzkich, których określona część zachowań […] podlega rzeczywiście, tzn. skutecznie, de­cyzjom podmiotu władzy” .Zakresem bądź dziedziną władzy są „aktywności ludzkie, które bezpo­średnio od władzy zależą lub zależeć powinny, jeżeli człowiek znajduje się w zasięgu władzy, a władza jest dostatecznie silna. Dziedziną władzy jest więc skończony zbiór rzeczywistych lub potencjalnych aktywności, unormo­wanych decyzją podmiotu władzy” .Przełóżmy te określenia na język prostych przykładów. Naczelnik gminy posiada władzę o tyle, o ile zdolny jest do wydawania i egzekwowania decy­zji. Zauważmy, że pojawia się tu podział na władzę nominalną i realną. Władza nominalna ma swe źródło w obowiązującym prawodawstwie czy usankcjonowanym tradycją podziale ról społecznych, władza realna wywo­dzi się z rzeczywistego układu sił w danej grupie społecznej. Dobry, ekspan­sywny naczelnik gminy może wydawać i egzekwować decyzje wykraczające poza jego formalne uprawnienia. Naczelnik słaby nie wykorzystuje nawet tych możliwości, które stwarza obowiązujące prawodawstwo. Tradycyjnie za głowę rodziny uważa się męża.

zasieg-wladzy

ABOUT THE AUTHOR

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu :)

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website