Breaking News
 | 2013 | styczeń

 • man using smartphone on chair
  Inne tematy

  ZNACZĄCE POSTACIE

  Można również wymienić kilka znaczących dla polskiego neotomizmu posta­ci, które wywarły istotny wpływ na osobowość Stefana Wyszyńskiego. Należą do nich: ks. Konstanty Michalski, o. Janek Woroniecki, przede wszystkim zaś ks. Wł. Korniłowicz. Prawo naturalne w ujęciu św. Tomasza, to odzwierciedlenie prawa boskiego w rozumnej naturze ludzkiej. Mając wymiar absolutny jest ono fundamentalną podstawą naszej moralności. Objawia…

  Read More
 • Person Holding Smartphone in Front of Table
  Inne tematy

  W DUŻYM SKRÓCIE

  Tak w dużym skrócie przedstawić można sens prawa naturalnego w ujęciu św. Tomasza. Jest ono bezpośrednio związane z prawami osoby ludzkiej, dlatego też — zdaniem S. Wyszyńskiego — stanowiło podstawę dla uchwalenia w 1948 roku w Paryżu Deklaraq’i Praw Człowieka i Obywatela.W 1968 roku — w dwudziestolecie ogłoszenia Deklaracji — zwracając się do pracowników Warszawy…

  Read More
 • man using smartphone on chair
  Inne tematy

  PUNKT WYJŚCIA

  Punktem wyjścia przemyśleń Stefana Wyszyńskiego dotyczących prawa było następujące stwierdzenie. „Prawo jest (…) stosunkiem między dwoma bytami wolnymi, stosunkiem między człowiekiem, a człowiekiem. Tylko tam gdzie jest wolność, gdzie jest relacja wolnego z wolnym — może istnieć zagadnienie prawa”.Fundamentem prawa jest zatem wolność. Bez tej wartości straciłoby ono ja­kikolwiek sens. Sformułowanie: „postępować zgodnie z prawem”…

  Read More

Kategorie

Archiwa

Nie tylko biznes