Breaking News
 |  | 

Inne tematy

W DUŻYM SKRÓCIE

img-responsive

Tak w dużym skrócie przedstawić można sens prawa naturalnego w ujęciu św. Tomasza. Jest ono bezpośrednio związane z prawami osoby ludzkiej, dlatego też — zdaniem S. Wyszyńskiego — stanowiło podstawę dla uchwalenia w 1948 roku w Paryżu Deklaraq’i Praw Człowieka i Obywatela.W 1968 roku — w dwudziestolecie ogłoszenia Deklaracji — zwracając się do pracowników Warszawy nazwał Stefan Wyszyński encyklikę „Pacem in terris”: „echem Deklaracji ONZ-tu”. Odwoływał się do niej bardzo często i mając wątp­liwości traktował jako autorytatywne, rozstrzygające źródło. Stosunek do praw człowieka sprawił, że zyskał sobie miano „Prymasa Praw Człowieka”. Zwraca na to uwagę między innymi Jerzy Wraty w artykule „Życie społeczno- gospodarcze”. Pisząc o prawach człowieka Stefan Wyszyński odwoływał się do „Pacem in terris”, zaś gdy chodziło o sprawy narodowe czerpał z encykliki pa­pieża Pawła VI „Populorum progressio”. Szczególnie bliskie były mu rozważania Pawła VI nad autonomią i twórczymi możliwościami poszczególnych narodów.

w-duzym-skrocie

ABOUT THE AUTHOR

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu :)

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website