Breaking News
 |  | 

Inne tematy

RELIGIA

img-responsive

Charakterystyczne dla Stefana Wyszyńskiego jest przeświadczenie, że religia katolicka ma wartość sama w sobie, nie potrzebuje zatem uzupełniania i wzbo­gacania np. przez filozofię. Szczera wiara prostych ludzi, bez zbędnych uzasad­nień i spekulaq’i, to wartość, którą cenił nade wszystko. Tuż przed śmiercią, ciężko chory, na pytanie o program, który zalecałby swojemu następcy — odpowiedział: „Największą naszą wartością jest wiara naszego ludu I jeżeli taki program, to ona”.Będąc zwolennikiem tzw. „religii ludowej” opowiadał się za szczerością i pro­stotą wiary, która wypływa przede wszystkim z emocjonalnych warstw człowie­ka. Nie znaczy to jednak, że propagował fideizm. To, że cenił rozum potwierdza cała jego twórczość — przejrzysta, logiczna, odwołująca się w równym stopniu do serca, jak i zdrowego rozsądku. Religia była dla Stefana Wyszyńskiego zdecy­dowanie najważniejszym przejawem kultury, stąd też niekiedy nazywał ją „złotą strzałą kultury chrześcijańskiej”. Przy całym szacunku dla filozofii, zwłaszcza zaś myśli Tomasza z Akwinu, często przytaczał słowa Sienkiewicza z powieści „Ro­dzina Połanieckich”: „(..) wszystkie systemy filozoficzne mijają jak cień, a msza po staremu się odprawia i ona jedna obiecuje dalszy ciąg”.

religia

ABOUT THE AUTHOR

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu :)

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website