Breaking News
 | 2014 | styczeń

 • Photo Of People Doing Handshakes
  Inne tematy

  W ZGODZIE Z SUMIENIEM

  Obywatelskie nieposłuszeństwo według Kinga wyklucza użycie przemocy i pozo­staje kwestią zgodności uczynków z sumieniem. King nadaje mu wymiar mar- tyrologiczny jako aktowi moralnej niezgody połączonej z gotowością spokojnego poniesienia kary. Znoszenie cierpienia bez buntu posiada sens etyczny streszcza­jący się w twierdzeniu, że istnieją moralne raq’e, by człowiek nie podporządko­wywał się prawom niesprawiedliwym. King dowodzi, że…

  Read More
 • person writing on white notebook
  Inne tematy

  W DWÓCH KIERUNKACH

  Rozważając zastosowania obywatelskiego nieposłuszeństwa King prowadzi swoje rozważania w dwóch kierunkach: po pierwsze, określa warunki empirycz­ne i moralne usprawiedliwiające akty obywatelskiego nieposłuszeństwa. Po dru­gie, krytykuje koncepcje uznające przestrzeganie prawa za obowiązek bezwzględ­ny. „Nie możemy nigdy zapomnieć, że to co Hitler robił w Niemczech było »le- galne« i wszystko co robili węgierscy bojownicy o wolność było…

  Read More

Kategorie

Archiwa

Nie tylko biznes