Breaking News
 |  | 

Inne tematy

W DWÓCH KIERUNKACH

img-responsive

Rozważając zastosowania obywatelskiego nieposłuszeństwa King prowadzi swoje rozważania w dwóch kierunkach: po pierwsze, określa warunki empirycz­ne i moralne usprawiedliwiające akty obywatelskiego nieposłuszeństwa. Po dru­gie, krytykuje koncepcje uznające przestrzeganie prawa za obowiązek bezwzględ­ny. „Nie możemy nigdy zapomnieć, że to co Hitler robił w Niemczech było »le- galne« i wszystko co robili węgierscy bojownicy o wolność było »nielegalne«”. King przyjmuje obiektywizm wartości moralnych jako założenie aksjologiczne, gdyż tylko wtedy sumienie może decydować o zgodności praw stanowionych z normami moralnymi.W swojej warstwie filozoficznej obywatelskie nieposłuszeństwo zawiera od­mowę respektowania praw uznanych za niesprawiedliwe. W warstwie pragma­tycznej staje się jedną z metod walki politycznej — opiera się na odmowie pod­porządkowania się pewnym segregacyjnym przepisom prawnym i ten brak subordynaq’i staje się środkiem walki. King dowiódł, że nie tylko przemoc może stanowić potężną siłę oddziaływania. Przemoc może okazać się zbędna — wy­starczy odmowa posłuszeństwa.

w-dwoch-kierunkach

ABOUT THE AUTHOR

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu :)

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website