Breaking News
 | 2011 | styczeń

 • Man Wearing Watch With Hand on Pocket
  Inne tematy

  ZRÓŻNICOWANIE DYSCYPLIN

  Kategoria ta zaczyna zawodzić wówczas, gdy pojawia się specjalizacja idei, zachowań i wytworów, gdy obok tekstów obrzędowych pojawiają się teksty literackie, gdy tradycyjne zaślubiny stają się przedstawieniem teatralnym, gdy drewniany pług staje się eksponatem muzealnym. Na gruncie takiej rzeczy­wistości niezbędne jest wprowadzenie innej, węższej kategorii kultury.Chcąc określić, jakie zjawiska obejmuje pojęcie kultury rozumianej wąsko, zakładam,…

  Read More
 • Woman Using Laptop Computer
  Inne tematy

  JEDNOLITY CHARAKTER

  Względnie najbardziej jednoznaczny i jednolity charakter ma kategoria, która obejmuje działania i wytwory techniczne służące zaspokajaniu naturalnych, bytowych po­trzeb człowieka, niezależnie od stopnia rozwoju i charakteru tych działań i środków”.„Społeczna kategoria kultury charakteryzuje się tym, że podmiotem i przedmiotem kulturalnie określanych działań są tutaj sami ludzie, że regulujący wpływ kultury odnosi się w tym wypadku…

  Read More
 • person standing near the stairs
  Inne tematy

  POTRZEBA OKREŚLENIA

  Potrzeba określenia tej trzeciej kategorii exp!icite, nie zaś tylko za pomocą definicji wyliczającej, jest tym większa, że ta właśnie kategoria w praktycznej działalności rozwiniętych społeczeństw i w poto­cznym języku ich członków uważana bywa za kulturę po prostu” .Z tego wynika, że kulturę rozumianą globalnie można podzielić na trzy segmenty: kulturę materialną, kulturę społeczną i kulturę…

  Read More

Kategorie

Archiwa

Nie tylko biznes