Breaking News
 | 2010 | styczeń

 • Woman in Brown Scoop-neck Long-sleeved Blouse Painting
  Inne tematy

  BEZPOŚREDNIE ZWIĄZKI

  Okazuje się zatem, że można mówić o bezpośrednich związkach kultury semiotycznej (a częścią jej jest kultura artystyczna) z gospodarką. Pod­system informacyjny gospodarki jest częścią kultury semiotycznej. Uzasad­nione są zatem następujące pytania: jak stan całej kultury semiotycznej wpływa na ten jej składnik, który jest podsystemem gospodarki, jak inne składniki kultury semiotycznej, w tym także kultura artystyczna,…

  Read More
 • person writing on white notebook
  Inne tematy

  KATEGORIA KULTURY

  Można np. pytać o wpływ odnawiającej się religij­ności polskiego społeczeństwa na zachowania w sferze produkcji: czy będzie ona sprzyjała zachowaniom innowacyjnym, czy też tradycyjnym, czy będzie stymulować zachowania pro- czy antyefektywnościowe itp.? Na innej płaszczyźnie można badać związki, jakie zachodzą bądź nie zachodzą między uczestnictwem w kulturze, charakterem odbieranych przekazów artystycz­nych a zachowaniami w sferze produkcji….

  Read More
 • Two Silver Imac on Table
  Inne tematy

  RÓŻNE TYPY GOSPODARKI

  W dotychczasowych rozważaniach posługiwałem się bardzo szeroką ka­tegorią gospodarki. Obejmowała ona zarówno działalność polegającą na produkowaniu w dużych zakładach, zatrudniających tysiące ludzi i wypo­sażonych w olbrzymią ilość środków i przedmiotów pracy, jak i działalność o  charakterze ludycznym czy rekreacyjnym. Kategoria taka jest jednak zbyt szeroka i ma niewielką wartość poznawczą. Istnieje zatem potrzeba — po­dobnie jak…

  Read More

Kategorie

Archiwa

Nie tylko biznes