Breaking News
 |  | 

Inne tematy

ŹRÓDŁO SPOŁECZNEJ NAUKI

img-responsive

Panmoralizm ma wielu zwolenników, zwłaszcza w kręgach neotomistycz- nych, lecz budzić może także wątpliwości. Pojawiają się one nie dlatego, że zde­cydowanie podkreślane są w tym ujęciu związki moralności z innymi dziedzina­mi życia, lecz że zbyt mało uwagi poświęca się istniejącym między nimi różni­com. W konsekwencji tracą ostrość nie tylko problemy moralne lecz również te, które pozostają z nimi w symbiozie.Źródłem społecznej nauki Stefana Wyszyńskiego jest Ewangelia, prawo natu­ralne św. Tomasza oraz encykliki, głównie autorstwa papieża Leona XIII, Jana XXIII oraz Pawła VI. Najprawdopodobniej sam nie zaliczyłby siebie do grona polskich neotomistów, chociaż jego związki z tym kierunkiem filozoficznym są istotne i wyraziste.Mistrz z Akwinu był dla Stefana Wyszyńskiego nauczycielem prawa. Od nie­go oraz jego zwolenników przyjął w dużym stopniu poglądy na prawa człowieka.Jak wiadomo wpływ filozofii św. Tomasza w Polsce był tak duży, że właś­ciwie neoscholastyka zdominowana została przez neotomizm. Rozwijał się on przede wszystkim w środowiskach akademickich (KUL, Lublin oraz ATK, War­szawa), lecz ważne były również ośrodki mniejsze, jak Laski pod Warszawą, z którymi Stefan Wyszyński był blisko związany.

zrodlo-spolecznej-nauki

ABOUT THE AUTHOR

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu :)

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website