Breaking News
 |  | 

Inne tematy

MIEĆ MOŻLIWOŚCI

img-responsive

King uważał, że ludzie niezależnie od miejsca urodzenia powinni mieć możliwości jak najpełniejszego rozwinięcia swoich wrodzonych zdolności, żeby doznać pełnej satysfakcji i wnieść swój udział do wspólnego dzie­dzictwa cywilizacji. Widzimy, że wraz z ewoluowaniem koncepcji politycznych King akcentuje konieczność „materialnego” spełnienia obietnic demokracji. Wi­zja „Miłującej Wspólnoty” zostaje dopełniona wizją ekonomicznej sprawiedliwo­ści, która oznacza dla niego wyrównanie szans najsłabszych.King zanegował tradycyjny indywidualistyczny etos stwierdzając, że koncen- traq’a kapitału i postępująca urbanizacja poważnie ograniczyły wolną konkuren­cję — uznawaną tak za źródło indywidualnej pomyślności, jak i postępu zbioro­wego. Możliwości skorzystania z systemu wolnej konkurencji, pomimo wciąż rozpowszechnionego w świadomości społeczeństwa amerykańskiego mitu „od pucybuta do milionera” są znikome dla ubogich. Przywrócenie rzeczywistej rów­ności szans wymaga zlikwidowania nierówności w rozdziale dóbr ekonomicz­nych i stworzenia najuboższym specjalnych preferencji. King nie podważał pry­watnej własności środków produkcji.

miec-mozliwosci

ABOUT THE AUTHOR

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu :)

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website