Breaking News
 |  | 

Inne tematy

POGLĄDY NA POLITYKĘ

img-responsive

Poglądy na politykę, moralność, prawo oraz religię nie wyczerpują w całości treści składających się na poglądy społeczne Stefana Wyszyńskiego, lecz stano­wią bez wątpienia ważne jego elementy. W dalszej części będą one przedmiotem mojego zainteresowania. Rozmiary tekstu sprawiają, że będzie to jedynie zasyg­nalizowanie problemów, nie zaś ich pełna prezentacja. Jak wiadomo totalitaryzmy były różne. Wersję rosyjską tej doktryny oraz polską jako jej recepq’ę wyróżniał wyraźnie skrajny charakter.Pod wpływem wynikających z rządów monopartyjnych nacisków politycz­nych doszło do sytuacji, w której człowiek „nawet we własnej izbie był niewol­nikiem , Polska zaś stała się „zorganizowanym więzieniem”. Być wolnym w tych warunkach znaczyło umieć przystosowywać się i upodabniać do innych. Tłumiono wszelkie przejawy samodzielności, zwłaszcza gdy chodziło o myślenie w kategoriach własnego narodu. W przekonaniu Stefana Wyszyńskiego państwo ma prawo naginać charaktery, lecz nie może ich łamać. Totalitaryzm okaleczył psychicznie ludzi łamiąc im wolę. „A gdy idzie o przodującą rolę partii, to sta­wiam pytanie do czego? Do kryzysu gospodarczego, czy rozkładu moralnego”.

poglady-na-polityke

ABOUT THE AUTHOR

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu :)

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website