Breaking News
 |  | 

Inne tematy

WŁAŚCIWOŚCI SYSTEMU

img-responsive

Jeśli właściwości systemu można określać w dwóch wymiarach, ta sterować systemem można — zdaniem St. Mynarskiego — dopiero wów­czas, gdy oddziałuje się na wszystkie trzy wymiary: substancję — energię— —  informację. Trafność tej tezy pokazuje cytowany wielokrotnie przykład. Uczeń może być zdolny, lecz leniwy, dobrze wyposażony w przybory szkolne, lecz pozbawiony talentu, chętny do pracy, lecz pozbawiony nie­zbędnych przyborów szkolnych itp. Jeżeli chcemy wpłynąć na wyniki nauczania, to trzeba oddziaływać na wszystkie trzy wymiary. Trzeba więc wyposażyć ucznia w niezbędne pomoce szkolne, nakłonić go do pracy, a równocześnie wybrać szkołę zgodną z jego uzdolnieniami, bądź też nie oczekiwać, że będzie osiągał jednakowe efekty we wszystkich przedmio­tach. Dobre sterowanie to kształtowanie właściwych proporcji trzech wyodrębnionych elementów systemu.

wlasciwosci-systemu

ABOUT THE AUTHOR

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu :)

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website