Breaking News
 |  | 

Inne tematy

DLA NIEKTÓRYCH AUTORÓW

img-responsive

Dla niektórych autorów polityka „jest działalnością społeczną wytyczaną przez kierowniczy ośrodek […] sformalizowanej grupy, czyli organizacji spo­łecznej. Działalność ta zmierza do realizacji celów, których wybór jest po­dyktowany oceną ich doniosłości dla jakiejś jednej czy wielu dziedzin życia społecznego” .Dla takiego ujęcia polityki istotne znaczenie mają trzy kategorie: ide­ologia, doktryna i program. Przez ideologię rozumie się poglądy i postawy ludzkie, „które wykazują taką trwałość i częstotliwość, że upatrywać w nich można odbicia aktualnych stosunków społecznych”. Doktryną politycznąRyszka proponuje nazwać „zbiór poglądów określających kierunki i cel działań wyraźnie oznaczonych w czasie i przestrzeni. Doktryna powinna się zatem odnosić do wszystkich sytuacji i liczyć z każdą. Ideologia uzasadnia działania polityczne w całości, tłumaczy sens polityki. Doktryna sprowadza je na tory praktycznego działania, sama będąc zespołem poglądów teore­tycznych ’. Wreszcie program to „zakodowana w słowach zmiana”, ale program to również przekaz. Właśnie ten jego charakter „przekazu” sprawia, że program polityczny jest tak ważny.

dla-niektorych-autorow

ABOUT THE AUTHOR

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu :)

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website